"อาคม" กางแผนลงทุนสนามบินภูมิภาค 3 ปี หวังกระจายปริมาณการจราจรทางอากาศ นำร่องปีนี้ ขอนแก่น-กระบี่

man sitting on gang chair with feet on luggage looking at airplane
Photo by JESHOOTS.COM / ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนแม่บททางการบินระยะ 20 ปี (2561-2580) ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขนส่งทางอากาศที่สำคัญ 5 ประเด็น โดยจะเริ่มจากแผนพัฒนาสนามบิน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดในปัจจุบัน ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เริ่มวางแผนพัฒนาสนามบินภูมิภาคระยะเวลา 3 ปี เพื่อกระจายปริมาณการจราจรไปยังเมืองรอง วงเงินลงทุนรวม 1.3 หมื่นล้านบาท โดยในปีนี้รัฐบาลลงทุนไปแล้ว 4,000 ล้านบาท ขยายสนามบินหลักใน จ.ขอนแก่น และ จ.กระบี่

ทั้งนี้ ในปี 2562 จะลงทุนต่อเนื่องอีก 3,800 ล้านบาท พัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชและสนามบินตรัง จากนั้นในปี 2563 จะมีแผนลงทุนพัฒนาสนามบินอีก 4 แห่ง วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท ส่วนมากเป็นงานขยายอาคารเก่า สร้างอาคารใหม่ และงานพัฒนารันเวย์สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุราษฎร์ธานี วงเงิน 2,600 ล้านบาท สนามบินเลย วงเงิน 700 ล้านบาท สนามบินเพชรบูรณ์ วงเงิน 1,000 ล้านบาท และสนามบินบุรีรัมย์ วงเงิน 3,000 ล้านบาท

ขณะที่แผนพัฒนาสนามบินหลักของบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ในช่วงระหว่างปี 2562-2576 จะมีการลงทุนประมาณ 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงานขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 3.6 หมื่นล้านบาท งานขยายสนามบินดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท งานขยายสนามบินเชียงใหม่ 1.5 หมื่นล้านบาท โครงการรถไฟรางเบาเชื่อมสนามบินภูเก็ต 4 หมื่นล้านบาท และโครงการก่อสร้างสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ 7.4 หมื่นล้านบาท และมีแผนพัฒนาสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 และสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 วงเงินรวม 1.25 แสนล้านบาท

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขนส่งทางอากาศ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง 2.การพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุน 3.การพัฒนาบริการการเดินอากาศ 4.การพัฒนากลไกการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 5.การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน รวมทั้งได้จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศ 2 โครงการ ได้แก่ การจัดทำแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา Airport Logistics Park (ALP) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการพัฒนาท่าอากาศยาน ภูมิภาค เพื่อใช้ฝึกอบรมนักบินรองรับตลาดการบินที่เติบโตในภูมิภาค และส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

"ภายใน 10 ปี คาดว่าปริมาณผู้โดยสารจะอยู่ที่ 298 ล้านคน/ปี หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปัจจุบัน ส่วนในปี 2576 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 422 ล้านคน/ปี ปริมาณเที่ยวบินในปีดังกล่าวจะอยู่ที่ 3.8 ล้านเที่ยวบิน หรือคิดเป็นการขยายตัวเกือบ 300% จากปัจจุบัน 1 ล้านเที่ยวบิน/ปี" นายอาคม กล่าว

person looking up to the flight schedules
Photo by Erik Odiin / ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

https://www.posttoday.com/economy/567359