จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือหากฝนทิ้งช่วงอาจเกิดวิกฤตน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ภายในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า

(11 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์และการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งทางด้านสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ สถานการณ์น้ำประปา สถานการณ์คุณภาพน้ำ เพื่อสรุปวิเคราะห์สถานการณ์เตรียมรับมือบริการจัดการ ไม่ให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หลังจากหมดช่วงฤดูฝน

ในที่ประชุมได้มีการณ์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำจำนวนกักเก็บในอ่างเก็บน้ำต่างๆ พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และลำน้ำต่างๆ มีน้ำในปริมาณน้อย ถึงแห้งขอด เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้อย และทิ้งช่วง ซึ่งผลต่อปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคอาจไม่เพียงพอ และอาจถึงขั้นวิกฤต ในอีก 3- 4 เดือนข้างหน้า หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เติมน้ำในอ่างต่างๆ ก่อนหมดฤดูฝนนี้

ด้านนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ ส่งสัญญาณไปยังประชาชน เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆ ในพื้นที่ได้ตระหนัก และลดการใช้น้ำ หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้น้ำอุปโภค บริโภคมีเพียงพอ /ให้สำรวจ ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลให้สามารถใช้การได้

และขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ /ให้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรเสียหาย /ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตน้ำประปา รวมถึงปริมาณน้ำบาดาลด้วย หากเกิดวิกฤตน้ำขึ้นจำเป็นต้องผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดข้างเคียง สู่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจประชาชนไม่ทำให้เกิดสถานการณ์แย่งน้ำขึ้น อย่างไรก็ตามทางจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการประชุมวิเคราะห์ ติดตามสรุปสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไปถึงฤดูฝนหน้า

41537189_1140360359453604_763715244735332352_n

41387864_1140360389453601_3374118744300191744_n

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์