จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 -​5 กันยายน 2561

(1ก.ย.2561) ที่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเตรียมงานฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจจุดรับเสด็จและจุดทรงงานด้วย

สำหรับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน มีดังนี้วันอังคารที่ 4 กันยายน เวลา 13.40 น. เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หมู่ 5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จากนั้นจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จยัง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" หนองจระเข้เผือก ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ

เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ และ เยี่ยมราษฎรเวลา 15.00 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งยังหมู่บ้านสง่างาม ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทอดพระเนตรแปลงหน่อไม้ฝรั่งของทหารพันธุ์ดีรุ่นที่ 1 ทอดพระเนตรแปลงผักของราษฎร ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการใช้น้ำบาดาล และ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำให้ราษฎร16.00 น. เสด็จยังมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย โครงการทหารพันธุ์ดี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พระราชทาน พระราชทานพันธุ์ไก่แก่ราษฎร18.05 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จยังโครงการชลประทานสุรินทร์วันพุธที่ 5 กันยายน เวลา 17.40 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จจากโครงการชลประทานสุรินทร์ ถึงยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และ ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

40628586_1133816793441294_78061352727347200_o

40470685_1133817453441228_9131323212594937856_o

40496155_1133818016774505_2920412843125768192_o

40589391_1133817343441239_8236134277285150720_o

40525844_1133817890107851_4843532497708908544_o

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์