ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก

เฟสบุ๊คแฟนเพจ โนนดินแดง บ้านเฮาได้เผยแพร่ภาพทุ่งปอเทืองสุดสวยงาม

"ทุ่งปอเทือง กำลังเหลืองอร่าม. ที่ใต้สันเขื่อนลำนางรอง. กับบรรยากาศเหมือนฝนกำลังมา"

ทุ่งปอเทือง กำลังเหลืองอร่าม. ที่ใต้สันเขื่อนลำนางรอง. กับบรรยากาศเหมือนฝนกำลังมา

Posted by เพจ: โนนดินแดง บ้านเฮา on Friday, 14 September 2018