ดันกฎหมายใหม่! ลุยฟันข้าราชการทุจริต เน้นรวดเร็ว-รัดกุม-เด็ดขาด มากขึ้น
-------------------------------
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าขณะนี้เพิ่งเสร็จจากกฤษฎีกา และต้องรอเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณา ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังหรือการเลือกตั้งทั่วไปยังไม่สามารถกำหนด แต่เห็นว่า ในเวลานี้หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน จะเกิดความวุ่นวายและเป็นปัญหา เพราะต้องใช้เวลา

รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต้องเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทั่วไปด้วย ดังนั้นคงต้องไปถาม กกต. ว่าจะจัดการอย่างไร ส่วนสาเหตุที่ทำให้การยกร่างกฎหมายท้องถิ่นที่ล่าช้านั้น เป็นเพราะมีปัญหาในส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (สข.) ของกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะยังไม่มีการเลือก สข. แต่จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการชุมชนแทนไปก่อน หลังจากนี้ต้องรอให้กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ศึกษาและยกร่างปฏิรูปกฎหมาย กทม .ใหม่ ก่อนตัดสินใจร่วมกันกับรัฐบาลใหม่ ว่ายังคงให้มีการเลือกตั้ง สข. หรือไม่

ประธาน กรธ. กล่าวเพิ่มเติมถึงร่างการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังคงรูปแบบเดิม เพียงปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้สมัครให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงวิธีการบางอย่างให้ทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต กำหนด คุณสมบัติให้มีความเข้มงวดมากขึ้น หากพบการทุจริตเกิดขึ้น ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งง่ายขึ้นเพราะมีขั้นตอนลดลง แต่สิ่งสำคัญคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนคอยติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องทางให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ

ที่มาภาพ//ข่าว : กรมประชาสัมพันธ์