พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จับมือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าของเกษตรกร โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง (Farm Outlet) เป็นแห่งแรกของจังหวัด

วันนี้ (07 ก.ย. 61) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet ที่บริเวณชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ในการนำสินค้าเกษตรไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมีสินค้าเป้าหมายหลัก คือ ข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ พืชผักชนิดต่างๆ และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งธรรมชาติ และสามารถส่งเสริมขยายช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เป็นแห่งที่ 61 ของประเทศ เป็นจังหวัดที่ 35 และเป็นแห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก และเกษตรกรรายย่อยได้มีตลาด

และช่องทางการจำหน่ายโดยตรง แต่ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ราคามาตรฐาน และที่สำคัญ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวได้แวะชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงของเกษตรกร ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet แห่งนี้

41099218_1137473986408908_882070632014020608_n

41144521_1137474326408874_7807112463693905920_n

41229125_1137474723075501_1601694000186654720_n

41229128_1137477686408538_7881231770882932736_n

41057413_1137477139741926_4861594308362371072_n

41141762_1137476846408622_1152408956094644224_n

41349414_1137477556408551_3537077603171041280_n

41134553_1137477819741858_1869468924576268288_n

41305900_1137477026408604_8934464245576237056_n

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์