ฝนตกที่บุรีรัมย์น้อยที่สุดในรอบ 30 ปี รองผู้ว่าบุรีรัมย์ ถกชลประทาน การประปา และ ปภ. ติดตามเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

(17ต.ค.2561) นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยฝนหลวง การประปา ชลประทาน เกษตร อุตสาหกรรม นายอำเภอทุกอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ ถึงมาตรการการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยข้อมูลล่าสุด พบว่า แหล่งน้ำดิบในการทำประปา 5 แห่ง ประกอบด้วย การประปาสาขานางรอง สาขาละหานทราย สาขาสตึก สาขาลำปลายมาศ และ สาขาบุรีรัมย์ ยังคงมีปริมาณน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาได้ถึงเดือนมกราคม 2562 เท่านั้น ในขณะที่สาขาบุรีรัมย์ วางแผนเติมผันน้ำดิบจากลำมาศมาที่ห้วยจระเข้มาก เพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบอยู่ในระดับที่น่าไว้วางใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และอย่าเพิ่งปลูกพืชในฤดูแล้งในช่วงนี้ จนกว่าจะมีปริมาณน้ำอื่นมาเติมอย่างเพียงพอ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จะขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ของตนเอง สามารถเขียนคำร้องขอเจาะพร้อมหลักฐาน และ ค่าคำขอ 10 บาท ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาต เพื่อออกใบอนุญาตขอเจาะน้ำบาดาล โดยมีค่าธรรมใบอนุญาตเจาะ 500 บาท ใช้ระยะเวลาจากการออกสำรวจไม่เกิน 1 เดือนสำหรับการคาดหมายสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในปีนี้ของทุกอำเภอต่ำกว่าปริมาณค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี เนื่องจากไม่มีฝนตกเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องยาวนานพอที่จะมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งตรงกับข้อมูลการกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ของชลประทาน และในช่วงหลังจากเดือนตุลาคมนี้ไป คาดว่าไม่น่าจะมีพายุหรือฝนตกที่มาเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่มากกว่านี้

44255896_1161951597294480_7997594645523595264_n

44128945_1161951657294474_3084247733591080960_n

44167122_1161951713961135_812564836960436224_n

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์