ภูอัคนีของดีจากภูเขาไฟ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถสรรค์สร้างสิ่งที่สวยงามได้อย่างมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “ผ้าภูอัคนี” ผ้าสีสวย ที่ได้จากภูมิปัญญาในการย้อมสีผ้า ของบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

อีกทั้งบ้านเจริญสุขแห่งนี้ ยังได้เป็นรับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC”(OTOP Village Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อีกด้วย

ภูมิปัญญา “ผ้าภูอัคนี” บ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>>>“ผ้าภูอัคนี” เป็นผ้าเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วถึง 4 ลูก

ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟเขาหลุบ และภูเขาไฟเขาอังคาร (นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีภูเขาไฟอีก 2 ลูก คือ ภูเขาไฟเขากระโดง อยู่ในเขตอำเภอเมือง และภูเขาไฟเขาคอก ที่อำเภอประโคนชัย)

หมู่บ้านเจริญสุข เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟเขาอังคาร ซึ่งนอกจากจะมีผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุลาวาภูเขาไฟที่เคยปะทุออกมาในอดีตเหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างมากแล้ว

ชาวบ้านบริเวณนี้ยังคิดค้นวิธีการนำดินภูเขาไฟซึ่งเป็นวัตถุดิบหาได้ง่ายๆ ใกล้ๆ บ้านมาประยุกต์ใช้ในการย้อมผ้า จนเกิดเป็นผืนผ้าสีสันธรรมชาติอันสวยงามและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

เพราะมีสีสันเหมือนกับโทนสีของเขาพนมรุ้ง บ้านเจริญสุข ได้รับรางวัลหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สะท้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นถิ่นผ่านผืนผ้า “ภูอัคนี” ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาอันน่าภาคภูมิใจ

ข้อมูล//ภาพ : ททท. สำนักงานสุรินทร์ GIไทยแลนด์ ตอน:ผ้าภูอัคนี ภูมิปัญญาผ้าย้อมสี ดินภูเขาไฟ จ.บุรีรัมย์

180513073617

180513073540