ชาวนาเฮ! ครม.อนุมัติเพิ่มเงินค่าฝากข้าวในยุ้งฉางเป็นตันละ 1,000 บาท

------------------------------

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้มีการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วก่อนหน้านี้

เพื่อเป็นวิธีการจูงใจให้เกษตรกรหรือสหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรชะลอการขายข้าวในช่วงผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ ขอความร่วมมือเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางก่อนออกจำหน่าย โดยขอให้ปรับปรุงค่าเก็บฝากข้าวเปลือกไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ตันละ 1,500 บาท จากเดิมให้สหกรณ์ตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท ปรับเป็นให้เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ์ได้รับตันละ 500 บาท และยกเลิกการให้เกษตรกรกรและสถาบันเกษตรเช่ายุ้งฉางหรือสถานที่เก็บข้าวเปลือกตามโครงการ

โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บของตนเองเท่านั้น และให้ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยบรรจุข้าวเปลือกในกระสอบป่าน หรือถุง Big Bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ หรือเก็บข้าวในยุ้งฉางที่ยกพื้นสูง หรือ ไซโล ยกเว้นกรณีเทกองจะต้องมีระบบการระบายอากาศ เพื่อการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ

เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการให้สถาบันเกษตรกรเช่ายุ้งฉางหรือสถานที่เก็บข้าวเปลือกที่ไม่ใช่ของตนเอง อาจเกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ ที่มีความเสี่ยงในการกำกับดูแลรักษาข้าวทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา

ที่มา//ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

41467010_1131381010352544_7831597539672457216_n