เกษตรกรยิ้มได้! ครม.อนุมัติพักหนี้ทั่วประเทศ 3 ปี พร้อมลดดอกเบี้ยรายย่อยให้อีก 1 ปี

-------------------------------

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 2 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือการพักหนี้ ครอบคลุมเกษตรกร จำนวน 3.81 ล้านราย เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 25642) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 - 31 ก.ค. 2562 โดยครม.อนุมัติงบกลางปีงบ 2561 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2561 เป็นเงิน 2,724 ล้านบาท ส่วนการชดเชยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ 13,580 ล้านบาท ให้จัดสรรจากงบประมาณปี 2562

ที่มา//สำนักข่าว:กรมประชาสัมพันธ์

41547354_1131077450382900_3900634683423064064_n