เมื่อ 20 กันยายน 61 พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีวางศิลากฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.บุรีรัมย์ โดยมี นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหลังอาคารศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก

สำหรับอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คลส. 10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,468 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 158,400,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณผู้พันจากปีงบประมาณ 2560-2563

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของภาคอีสาน อาคารผู้ป่วยในหลังนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์แห่งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙

1

42146785_1153538848130857_2744731273216917504_n

42177555_1153538951464180_4206949749519024128_n

42111742_1153539411464134_4580658216903376896_n

42206867_274227726761184_4657692071719600128_n

เครดิตภาพ : จ่ามารท บางระจัน , ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์