นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการแข่งขัน Moto GP 2018

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการแข่งขัน MotoGP 2018 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการประชุมกระทรวงคมนาคม ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการแข่งขัน MotoGP 2018 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 13 สายทาง

2. กรมทางหลวง (ทล.) ได้ปรับปรุงขยายเส้นทางหลวงเข้าออกจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความสะดวกและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อาทิ ทางหลวงหมายเลข ‭‭219 288 218 2074‬‬ และ 226 เป็นต้น

3. กรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการก่อสร้างลานจอดอากาศยานเพิ่มเติมทำให้สามารถจอดอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 ได้ 6 ลำ จากเดิมจอดได้ 2 ลำ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร สำหรับทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย อาทิ รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเที่ยวบินเช่าเหมาระหว่างประเทศ และจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำหรับรถทั่วไป รถรับจ้าง และจุดจอดสำหรับรถ shuttle bus รับ - ส่งระหว่างท่าอากาศยานกับสนามแข่งขัน

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีสายการบิน 2 สายทำการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ทำการบินวันละ 3 เที่ยวบิน ด้วยอากาศยานแบบ Q400 ความจุ 86 ที่นั่ง หรือโบอิ้ง 737 ความจุ 189 ที่นั่ง และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทำการบินวันละ 2 เที่ยวบิน ด้วยอากาศยานแบบ A320 ความจุ 180 ที่นั่ง โดยในระหว่างวันที่ 2 - 9 ตุลาคม 2561 จะเพิ่มเที่ยวบินอีกวันละ 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 3 เที่ยวบิน นอกจากนี้ ในช่วงดังกล่าว จะมีเที่ยวบินเช่าเหมาของสายการบินไทยสไมล์ ทำการบินมาที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 6 เที่ยวบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ทำการบิน 2 เที่ยวบิน และสายการบิน M JET ทำการบิน 1 เที่ยวบิน ซึ่งจำนวนที่นั่งเพียงพอกับความต้องการในการเดินทางทางอากาศเพื่อเข้าร่วมงานโดยจำนวนเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว มีจำนวน 17 เที่ยวบิน (ไปและกลับ รวมเป็นจำนวน 34 เที่ยวบิน) นอกเหนือจากเที่ยวบินประจำที่ให้บริการอยู่ตามปกติ

4. กรมการขนส่งทางบก จัดรถ Shuttle Bus จำนวน 7 เส้นทาง ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า ระยะทาง 37.4 ก.ม.

- สถานีรถไฟบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีนาา ระยะทาง 5.8 ก.ม.

- สถานีขนส่ง - สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ระยะทาง 13.3 ก.ม.

- มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า ระยะทาง 3.5 ก.ม.

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า ระยะทาง 3 ก.ม.

- ศูนย์ราชการบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า ระยะทาง 3.5 ก.ม.

- มณฑลทหารบกที่ 26 - สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ระยะทาง 3.8 ก.ม.

นอกจากนี้ได้จัดสรรเส้นทางสำหรับรถเวียน 3 เส้นทาง ได้แก่

- แยกกระสัง - สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประตู 2

- วงเวียน ร.1 - สนามช้างอารีน่า

- แยกภัทร - สนามช้างอารีน่า

5. การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถปกติ ซึ่งให้บริการวันละ 24 ขบวน ในเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2561
นอกจากนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้สั่งการให้ ทล. และ ทช. ติดตั้งป้ายบอกทางไปสถานที่แข่งขันให้มีความต่อเนื่องกัน และเพียงพอ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่ชัดเจน อาทิ จุดหมาย ระยะทาง เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทางไปถึงสถานที่จัดงานฯ และให้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จัดสรรพื้นที่สำหรับจอดรถบัส ภายในท่าอากาศยานด้วย

ข่าวโดย นายปราโมทย์ บุตรศรี
ภาพโดย นางสาวประไพจิตร โภชน์พันธุ์ //ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

42258264_2355921627757249_703220948198752256_n

42282230_2355921591090586_9214321917991845888_n

42347944_2355922147757197_144977342630985728_n

42399698_2355922484423830_799728347943796736_n