สถานีรถไฟบุรีรัมย์เตรียมเข้ารับโล่และตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกที่ทำเนียบรัฐบาล หลังผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวก เข้าถึงง่าย ใส่ใจประชาชน ขณะนายสถานีเผยภาคภูมิใจ พร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงทั้งสถานที่บุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาโลกด้วย

(4 ก.ย.61) นายบรรจง จันทร นายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เตรียมเข้ารับโล่และตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ หลังผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกว่า สถานีรถไฟบุรีรัมย์เป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 ภายหลังจากได้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากร ในการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายมากขึ้น เช่น มีจุดประชาสัมพันธ์ไว้คอยแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ ทำป้ายบอกทิศทางจุดต่างๆ ภายในสถานี ทางลาดสำหรับคนพิการ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบสถานีเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 21 ตัว ปรับปรุงห้องน้ำให้สะดวก และสะอาดมากขึ้น ที่สำคัญยังเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำงานในเชิงรุกยิ้มแย้ม แจ่มใส สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

นายบรรจง จันทร นายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก เพราะที่ผ่านมาทางสถานีได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งสถานที่ และบุคลากรในการให้บริการประชาชน ภายใต้สะโลแกน “ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่ประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งหลังจากที่ทางสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวกแล้ว ก็จะรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาด้านการให้บริการดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับเมืองท่องเที่ยว และเมืองกีฬามาตรฐานระดับโลกด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์