ภัยพิบัติ

1
จาก"ทุเรียน"สู่"มังคุด" หายนะร้าย ความตายกับสายลมบ้าคลั่ง

จาก"ทุเรียน"สู่"มังคุด" หายนะร้าย ความตายกับสายลมบ้าคลั่ง

พายุไต้ฝุ่นทุเรียน (Typhoon Durian) หรือพายุไต้ฝุ่นมังคุด(Typhoon Mangkhut) พายุที่มีชื่อเป็นผลไม้กินเล่น เป็นพายุที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมาก ก่...

You've successfully subscribed to BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search