สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 #ไม่เลือกงานไม่ยากจน

1159 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร : 044666538 โทรสาร : 044666537 สายด่วน : 1694

ที่มา : สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์