ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสการมารับตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่

วันนี้ (16ต.ค.2561) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการต่างๆ และ ภาคเอกชนต่างๆ นำช่อดอกไม้และแจกันดอกไม้ มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีต่อ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ 54 พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ ภรรยา ผู้จะมาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และ บุตรสาว น้องข้าวตู ด.ญ.ธันยาภรณ์ วุฒิคุณ วัย 12 ปี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางกลับมารับราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่เคยมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอคูเมือง เมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มาทำงานให้จังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้ง และภรรยาตนในฐานะคนจังหวัดบุรีรัมย์ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิด พร้อมทั้งบุตรสาวก็ถือว่าเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะเกิดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงถือว่าทุกคนเป็นลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ซึ่งก็จะพยายามทำหน้าที่ร่วมมือและประสานกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแนวทางที่วางไว้

สำหรับ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2508, ภูมิลำเนาเกิดที่ จ.เชียงใหม่ เรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม อําเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2550 - 2553 ดำรงตำแหน่งนายอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

และ นายอําเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน, พ.ศ.2553 – 2554 ผู้อํานวยการกองคลัง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้านวิชาการเงินและบัญชี ระดับต้น) กรมการปกครอง, พ.ศ. 2554 ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการกองรักษาดินแดน (ผู้อํานวยการระดับสูง) กรมการปกครอง, พ.ศ.2554 - 2557 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) กรมการปกครอง, 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, และ เริ่มดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

44099953_1161337744022532_559027991150067712_n

44118580_1161340884022218_1147141565253156864_n

44132119_1161340757355564_1294356916557840384_n

44098181_1161340077355632_5660272240449552384_n

44104987_1161342914022015_1058193093200707584_n

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์