ท่องเที่ยว

5
บุรีรัมย์-เบื้องหลังความจริงของการปิดกิจการ"เต้าส่วนเจ้ตุ่ม"

บุรีรัมย์-เบื้องหลังความจริงของการปิดกิจการ"เต้าส่วนเจ้ตุ่ม"

(15 ต.ค.61) จากกรณีที่ “เต้าส่วน เจ้ตุ่ม” ที่ขายในตลาดโต้รุ่งเก่า บริเวณสี่แยกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศทางเฟซบุก ว่าจะขายเต้าส่วนเป็นวันสุดท้ายคื...

You've successfully subscribed to BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search