ข้อมูลจังหวัด

4
บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และกีฬา

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และกีฬา

บุรีรัมย์เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย บุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งเป็นปราสาทหินขอมที่สวยงามและทรงคุณค่...

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์และกีฬา

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์และกีฬา

บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของบุรีรัมย์คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอม

บุรีรัมย์ - ทุ่ม 170 ล้าน เนรมิตอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

บุรีรัมย์ - ทุ่ม 170 ล้าน เนรมิตอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์...

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการก

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการก

ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี...

You’ve successfully subscribed to BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.