ขึ้นทะเบียน“ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์”เป็นสินค้าGI

ขึ้นทะเบียน“ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์”เป็นสินค้าGI

บุรีรัมย์จับเข่าคุย ทำกีฬาพัฒนาจังหวัด

บุรีรัมย์จับเข่าคุย ทำกีฬาพัฒนาจังหวัด

พาไปชม!!! ไรองุ่นบุรีรัมย์ ไรองุ่นศรีสุข

พาไปชม!!! ไรองุ่นบุรีรัมย์ ไรองุ่นศรีสุข

BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
ขึ้นทะเบียน“ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์”เป็นสินค้าGI

ขึ้นทะเบียน“ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์”เป็นสินค้าGI

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อย่...

You've successfully subscribed to BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Your link has expired
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search